Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for OnlineFox, med CVR-nr. 38687794 og Kolding Webbureau med CVR-nr. 38933574 (Kolding Webbureau vil i disse betingelser blive omtalt som OnlineFox) og kunden, som indgår en bindende aftale med OnlineFox. Benævnelsen kunden indebærer erhvervsdrivende, offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv. Kun hvis andet er aftalt skriftligt, kan der indgå andre betingelser end dem som står skrevet i vores forretningsbetingelser.

OnlineFox forbeholder sig retten til at kunne ændre disse forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning uden varsel. Det er kundens ansvar at holde sig ajour med de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. Hvis større rettelser eller ændringer til forretningsbetingelser fremkommer, vil kunden til enhver tid informeres herom.

 1. Generelt

1.1 OnlineFox er et online mediebureau, som hjælper erhvervsdrivende med kommunikationsdesign og grafisk design. Dette indebærer design og udvikling af hjemmesider, tryksager samt hvis kunden efterfølgende blandt andet har behov for hjælp til vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre.

 1. Services

2.1 Ydelserne omfatter design og udvikling af hjemmesider og webshops i CMS-Systemet WordPress samt webshop modulet WooCommerce. OnlineFox opsætter tema og plugins således, at kunden har en gennemarbejdet hjemmeside klar til brug. OnlineFox leverer produktet med “dummy indhold”, hvor det er kundens ansvar at levere indhold herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder, video, filer o.l, med mindre andet aftales.

2.2 OnlineFoxs arbejde udført på hjemmesider og webshops, bygger på temaets enkelte funktionaliteter. Temaets funktionalitet er med med til at fastsætte rammerne for, hvad der er muligt ved design og udvikling af den pågældende hjemmeside. Såfremt kunden ønsker funktionalitet udover hvad der er muligt i temaets grundform, så vil OnlineFox undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Såfremt dette er muligt, vil denne ekstra funktionalitet anses som værende et ekstra tilbud som skal accepteres af kunden.

2.3 OnlineFox kan være nødsaget til at bruge 3. partssystemer herunder, men ikke begrænset til, f.eks. plugins udviklet af en 3. part. for at være i stand til at levere det ønskede produkt til kunden. OnlineFox kan således ikke garantere, at 3. partssystemer er/vil være kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker.

Såfremt der er behov for et  3.parts system for at opnå ønskede funktionalitet, vil OnlineFox altid fremsende en beskrivelse af dette til kunden, således at kunden har mulighed for at tage stilling til, om det er noget kunden ønsker eller ej.  OnlineFox kan ikke stilles til ansvar for eksterne plugins / 3. parts systemer. Det kan opleves at eksterne 3. parts systemer / plugins vil være på engelsk, oversættelsen af dette vil som udgangspunkt være uden for tilbuddet, med mindre andet aftales.

2.4 Online produkter leveret af OnlineFox som f.eks. en hjemmeside eller webshop, vil som udgangspunkt altid være kompatible med seneste stabile version af browsere, som driftes. Hermed er det værd at bemærk, at Internet Explorer ikke driftes længere, hvorfor denne ikke understøttes.

2.5 OnlineFox har ikke mulighed for at garantere en bestemt hastighed for et af vores online produkter, herunder hjemmeside og webshop. Der er mange faktorer der spiller ind på hastigheden herunder, men ikke begrænset til, kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

 1. Aftalens indgåelse og process

3.1. Alle tilbud som er afgivet af OnlineFox er som udgangspunkt gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2. OnlineFox betragter en aftale gældende når OnlineFox har fremsendt et tilbud som er accepteret af kunden. En accept af tilbud kan gives i form af at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, underskriver et tilbud elektronisk via vores regnskabsprogram, eller at accepten gives via e-mailkorrespondance.

3.3. Efter indgåelse af en aftale, er det kundens pligt at levere det materiale som skal anvendes til udarbejdelsen af det kommende produkt. Dette gælder særligt tekster, billeder samt diverse logins til f.eks. DNS, dk-hostmaster, e-mail og Google konti. Et projekt normeres til at tage op til 90 dage fra accept af aftale. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har OnlineFox rykket mere end en gang, så er OnlineFox berettiget til at betragte et projekt som afsluttet og dermed fremsende den endelige faktura vedrørende  projektet efter overskridelsen af de 90 dage.

Den manglende levering kan dermed ikke ligge til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. OnlineFox forbeholder sig retten til, at levere en hjemmeside hvor billeder og tekst er indsat som “dummy indhold”, hvor teksten og billederne fremgår som værende uforståeligt og ikke nødvendigvis værende relevant for kunden.

Ved indgåelse af aftale vedrørende tryksager gælder alle betingelser nævnt i disse forretningsbetingelser, men særligt skal kunden være opmærksom på, at særlige betingelser omkring processen, fremstilling og accept af produktet er gældende. Se yderligere betingelser for tryksager – Pkt. 10

3.4. Såfremt kunden indgår en aftale med OnlineFox, er kunden forpligtet til at oplyse korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse. Hvis kunden ikke formår at oplyse korrekt kontaktinformationer er OnlineFox berettiget til at anse aftalen som ikke gældende.

3.5. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne. Hvis der opstår misforhold f.eks. ved brud på aftalen eller anden lovgivning, så forbeholder OnlineFox sig retten til at bryde aftalen omgående.

3.5.1 Ved indgåelse af aftale med OnlineFox forpligter kunden i ikke at agere på sådan en måde, der har til formål, direkte eller indirekte, at skade OnlineFoxs image eller omdømme, herunder, men ikke begrænset til, OnlineFoxs immaterielle rettigheder og Onlinefoxs samarbejdspartnere.

3.6 Såfremt punkt 3.5.1 ikke overholdes forbeholder OnlineFox sig retten til at suspendere, afbryde, modificere eller direkte fjernelse af produktet. Dette sker med øjeblikkelig effekt og uden forpligtelse til at give en varsel overfor kunden.

3.7 OnlineFox kan ikke stilles til ansvar for nogen former for tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af OnlineFox i denne henseende.

 1. Aftalens omfang

4.1. Specifikation af ydelser som kunden køber ved en aftale med OnlineFox, fremgår af tilbud, kontrakt og / eller eventuel mailkorrespondance, men som minimum på fremsendelse af faktura.

4.2 Kunden har til enhver tid mulighed for at vælge et andet webhotel/host end det som udbydes af OnlineFox. Hvis kunden ønsker at anvende et andet webhotel/host, er det dermed også kundens forpligtelse af fremsende korrekt login til OnlineFox. Dette indebærer login til ftp, database samt adgang til kontrolpanel hos det pågældende webhotel/host. Hvis et andet webhotel/host vælges, er det kundens opgave at sørge for, at denne host understøtter seneste teknologier og er opdateret, såfremt webhotel fremstår som værende funktionsdygtig.

4.3. Hvis kunden har købt hosting hos OnlineFox, så tilbyder OnlineFox ikke adgang til FTP, DNS eller cPanel / kontrolpanel. Dette betyder dermed også, at hvis kunden f.eks. ønsker ændringer af adgangskode til deres personlige e-mail hostet hos OnlineFox, så skal OnlineFox informeres herom og ændringerne vil blive foretaget af OnlineFox.

4.4. Der kan undtagelsesvist forekomme driftsforstyrrelser, hvilket kunden må acceptere. Hvis der mod forventning opstår serverproblemer, så forpligter OnlineFox sig til at yde deres bedste service for at få løst disse problemer. OnlineFox kan dog ikke forpligtes til yderligere, end hvad den host / samarbejdspartner garanterer OnlineFox.

4.4.1 OnlineFox forbeholder sig retten til at flytte på en kundens hjemmeside / webshop, såfremt denne er varslet først. OnlineFox vil dog som altid varsle kunden i rimelig tid.

4.5 For at hjemmeside skal fungerer optimalt, kræver det at hjemmesiden bliver vedligeholdt. Herunder også omfattet, at forkert brug af den pågældende hjemmeside kan være med til at ødelægge den pågældende hjemmeside. OnlineFox kan derfor kun garantere, at hjemmesiden fungerer, såfremt hjemmesiden er vedligeholdt korrekt. I denne sammenhæng yder OnlineFox en servicepakke, hvor der stilles garanti for korrekt opdatering og vedligeholdelse af kundens hjemmeside. Den pågældende servicepakke indeholder ikke timeforbrug på genopretning, hvis ødelæggelse er sket på baggrund af kundens handlinger.

 1. Ansvar

5.1. OnlineFox står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og problematikker opstået herom. OnlineFox vil dog som udgangspunkt oplærer kunden i brug af sin hjemmeside ved levering af produktet.

5.2. OnlineFox kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab data og fortjeneste. OnlineFox anbefaler som udgangspunkt en backuppakke, hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.

5.2.1  OnlineFox kan ikke drages til ansvar til for direkte eller indirekte økonomisk tab. Dette omfatter – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader, tab der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab.

5.3 OnlineFox kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne serverer – Herunder kunders egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.

5.4 Det er kundens eget ansvar, at sørge for alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. OnlineFox kan dermed ikke stilles til ansvar for brud af ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.

5.5 OnlineFox skal gøre opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket OnlineFox ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved opgradering / flytning af server – Se punkt 4.4.1.

5.6 OnlineFox kan ikke på nogen omstændigheder drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

5.7 Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for OnlineFox, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.

5.8 OnlineFox kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at OnlineFox ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo – hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

5.9 OnlineFox kan ikke drages til ansvar såfremt OnlineFox behjælpelige med juridisk vejledning. OnlineFox anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

5.10 Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan OnlineFox ikke drages til ansvar.

5.11 Hvis OnlineFox udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder OnlineFox sig retten til, at kunne annullerer den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

 1. Særligt for valg hosting ved OnlineFox

6.1 OnlineFox kan tilbyde kosting til kunden. Dette indebærer, at Onlinefox gennem sin leverandør, kan tilbyde at kunden kan have sin hjemmeside på et delt webhotel (Læs også punkt. 4.3), og således kan kundens hjemmeside være tilgængelig.

6.2 OnlineFox vil være dataansvarlig for kunden, såfremt kunden vælger at købe hosting ved OnlineFox.

6.3 Størrelsen på kundens webhotel afhænger af, hvad der indgået i den pågældende aftale. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer. Kunden kan ved henvendelse til OnlineFox, få oplyst disse begrænsninger.

6.4 OnlineFox kan ikke stille nogen garantier for oppetid. Desuden kan OnlineFox ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Såfremt kunden lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod OnlineFox ikke overstige det i pkt. 5.7. aftalte.

6.5 OnlineFox forbeholder sig ret til at sætte en kundes webhotel i bero, såfremt at kunden og / eller kundens webhotel udgør en sikkerhedsrisiko, herunder, men ikke begrænset til, udsendelse af spam, unaturligt højt ressourceforbrug på webserveren, eller ved indeholdelse af usikker software / filer med malware, foruden det i pkt. 3.6 aftalte. Adgangen vil være på pause, indtil problemet løst af kunden.

 1. Vedligeholdelse

7.1 Det primære ansvar for at vedligeholde hjemmesiden er kundens. Dette indebærer opdatering af WordPress, temaer og plugins samt indsættelse eller rettelser af ny tekst samt billeder. OnlineFox vil altid bestræbe sig på, at hjælpe med eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

7.2 Som nævnt i punkt 7.1 ovenfor, så er det som udgangspunkt kundens eget ansvar at opdaterer sin side korrekt og ansvarligt. Imod merbetaling kan OnlineFoxs servicepakke dog købes, hvor OnlineFox vil hjælpe kunden med vedligeholdelse af siden, i en sådan grad, at siden løbende bliver opdateret korrekt og forsvarligt. Servicepakken købt hos OnlineFox indebærer også, at kunden har mulighed for at modtage support over telefon og e-mail vedrørende spørgsmål omkring kundens hjemmeside. Det er til enhver tid kundens eget ansvar at foretage rettelser til ændringer af tekst og billeder.

7.3  Hvis kunden har købt en servicepakke hos OnlineFox omkring opdatering af kundens hjemmeside, så vil plugins, WordPress og temaer jævnligt blive opdateret til den seneste version. Hvis der dog opstår kompatibilitetsproblemer i forbindelse med opdatering af kundes hjemmeside, vil det pågældende tema, plugin eller WordPress som skaber problemer vil OnlineFox ikke opdatere dette.

7.4 Såfremt uheldet skulle være ude, og kunden bliver udsat for et eventuelt hacking angreb, og eller andre fejl vil OnlineFox bestræbe sig, men dog ikke forpligte sig til at udbrede disse. Udbedring af fejl forårsaget af kunden vil blive faktureres særskilt.

 1. Opsigelse

8.1. Abonnementer fornys som udgangspunkt automatisk hver den første i måneden. Hvis kunden ønsker at opsige et abonnement som f.eks. servicepakke eller backup, så gælder reglen omkring opsigelse ved løbende måned plus en måned. Alle opsigelser skal modtages skriftligt pr. e-mail til info@onlinefox.dk. Det er kundens ansvar at sikre, at OnlineFox har modtaget denne opsigelse. OnlineFox vil fremsende en bekræftelse på opsigelsen til kundens e-mailadresse.

8.2. OnlineFox har mulighed for at opsige den indgået aftale med kunden. Hvis opsigelsen skyldes kundes misligholdelse af indgående aftaler eller OnlineFox forretningsbetingelser vil der ikke ske en refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, hvor både kunden og OnlineFox er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil der er fundet en løsning på betalingsmisligholdelsen.

 1. Priser og betaling

9.1. OnlineFox handler primært med erhvervsdrivende, og derfor er alle oplyste priser af OnlineFox er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette indebærer – men ikke betinget af – priser på hjemmesiden onlinefox.dk eller udsendte tilbud direkte til kunden.

9.2. Faktura sendt til kunde vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist. Hvis kunden ikke formår at betale tiden, vil OnlineFox kunne kræve rykkergebyr og løbende renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen frem til betalingen sker.

9.2.1 OnlineFox er kun forpligtet til at fremsende én rykker, som vil medføre et gebyr á kr 100,- og maksimalt fremsende tre rykkere i alt. Den sidste rykker fra OnlineFox vil medføre et inkassovarsel. Såfremt sagens indbringes til inkasso vil dette have yderlige omkostninger til følge for kunden.

9.3. OnlineFox har ret til at regulerer prisen på deres services. Hvis OnlineFox vælger at hæve priserne på sine services, skal der ske en skriftlig varsling over for kunden med mulighed for kunden at opsige det løbende abonnement herefter.

9.4. Priser og tidspunkt for den eller de abonnementer som er indgået med OnlineFox vil altid fremgå af den/de underskrevne kontrakt.

9.5. OnlineFox har ret til at opkræve et gebyr overfor kunden ved ekstra ydelser, herunder , men ikke begrænset af redesign af hjemmeside, fjernsupport eller serveropsætning.

9.6. Hvis kunden misligholder aftalen ved ikke at betale, så forbeholder OnlineFox sig retten til at lukke alt adgang til kundens hjemmeside og e-mail, indtil OnlineFox modtager det tilgodehavende. OnlineFox er ikke forpligtet til at leverer ydelser eller services i den periode hvorpå kunden ikke har betalt sin faktura.

9.7 OnlineFoxs timepris er på 800 kr/timen, hvor denne pris vil være gældende med mindre andet er aftalt som f.eks. en fast pris på en specifik opgave.

9.7.1 OnlineFox afregner i pr. påbegyndt time.

9.7.2 Såfremt OnlineFox skønner at en opgave kan løses indenfor 10 min. vil OnlineFox ordne dette uden merberegning.

9.7.1 OnlineFox forbeholder sig retten til at prioritere blandt alle opgaver, hvorfor det er kundens ansvar at gøre OnlineFox opmærksom på evt. deadlines som skal overholdes.

9.7.1.1 I tilfælde af, at kunden ønsker arbejde udført med det samme, forbeholder OnlineFox sig at pålægge et ekspressgebyr á 2x enhver tid gældende timetakst.

 1. Særligt for tryksager

10.1 Alle tryksager produceres i farvespektrummet CMYK. OnlineFox forbeholder sig ret til at konvertere alle farver som ikke er angivet i CMYK til nærmeste CMYK farve.

10.2 Såfremt OnlineFox modtager en printfil fra kunden, som kunden selv fået udarbejdet af 3. parts grafiker, kan OnlineFox ikke stilles til ansvar herfor. Kunden er selv forpligtet til at have kontrolleret at dokumentet lever op til en trykklar standard. Ved trykklar standard menes der, men ikke begrænset til, at filen har korrekt opsætning af bleed, skæremærker, margin, sikkerhedszone, farveprofiler, korrekt oplæsning samt korrekt farvespektrum.

10.3 CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

10.4 Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%

10.5 En tryksag med samme gramvægt kan føles forskelligt alt efter på hvilken retning mediet er blevet printet på. Kunden kan således godt opleve at bestille den samme tryksag flere gange, og opleve en variation af hvordan tryksagen føles. Gramvægten på mediet vil dog altid være den samme.

10.6 Har kunden anmodet om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er vi berettiget til at få dette arbejde betalt med vores til enhver tid gældende timetakst.

10.6.1Har kunden fået udarbejdet trykfilen ved 3. part forventes det, at kunden selv har kontrolleret, at deres fil er klar til tryk. Opdager trykkeriet fejl, som resulterer i produktionsstop faktureres kunden 75,- pr. produktionsstop.

10.6.2 Ønsker kunden at få OnlineFox til at rette evt. fejl i trykfilen er vi berettiget til at få dette arbejde betalt med vores til enhver tid gældende timetakst.

10.7 Der kan forekomme fragtomkostninger på tryksager leveret af OnlineFox. Kunden vil blive gjort opmærksom på eventuelle fragtomkostninger på det udsendte tilbud, som skal accepteres af kunden. Se pkt. 3.2 omkring accept af tilbud.

10.8 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

10.9 Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

10.10 Leverandøren har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

10.11 24 måneders reklamationsret – evt. begrænset af holdbarhedsdato – gælder også brugte varer og skaffevare. Man skal reklamere indenfor rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen eller manglen Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer kunden ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

10.12 Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

10.13 Såfremt kunden konstaterer at en levering er mangelfuld, herunder, men ikke begrænset til antal, kvalitet og eller pakke(r), skal kunden gøre OnlineFox opmærksom på dette inden for 24 timer fra afhentningstidspunktet / leveringstidspunktet af forsendelsen, således at OnlineFox har mulighed for reagere på dette, og stille distributøren til ansvar for dette.

10.13.1 Kunden kan således ikke stille krav om en af de i pkt. 8.6. nævnte omstændigheder, efter 24 timer fra afhentningstidspunktet /  leveringstidspunkt af pakken

10.14 I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

10.15 Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1.omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

10.16 Leverandøren har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden leverandøren skadesløs for et sådant ansvar

 1. Underleverandører

10.1. OnlineFox er berettiget til at anvende underleverandører til levering af services til kunden.

 1. Andet

12.1 OnlineFox er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

12.2 OnlineFox har krav på et synligt tekst med formuleringen “Design af OnlineFox” eller “Design by OnlineFox” i alle digitale services leveret til kunden af OnlineFox.

 1. Force majeure

13.1 Følgende omstændigheder hos OnlineFox medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

13.1.1 Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som OnlineFox ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, nøglepersoners sygdom eller død samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

13.2 Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af OnlineFox

 1. Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved dansk ret med værneting i retten i Næstved.

Version 1.3
12. juli
2019